TALIN HUIPUN ESIHISTORIA

1. LUOMISKERTOMUS

Talin huipun historia kantaa kauas siihen aikaan, jolloin Mätäjoen laakson suistoalueella sijaitsi hedelmällinen paratiisi. Tämä oli pelotonta ja autuasta aikaa, ennen demonisen ajan alkua. Mätäjoen nykyinen laakso oli muinaisen Vantaajoen lasku-uomana Kaivokselasta aina Pitäjänmäelle saakka.

Seuraava sivu